Netherlands. Be grand, support the ‘Gambia’ experiment in migration

Last week was a summit of European government leaders in Brussels.

Migration was high on the agenda in this meeting, which was held on instigation of the Netherlands.

Our prime-minister promised to his VVD rank and file to tackle the immigration issue.
By more control, strenghtening border controls, possibly creating of a wall, and more effective ‘sending-back’ measures.
The dutch reception centres became overloaded. Images of immigrants sleeping outside in Ter Apel went around the world.

The irony is that the Netherlands decreased their reception capabilities in the aftermath of the previous immigration crisis in 2015-2016. It was not needed. Seems to me rather short-sighted in a continuously changing world.

This time Rutte didn’t show up with the biography of Chopin. He wanted to have something.

The Netherlands has a colonisation history, like most of our European fellow member states, of which the shadow side becomes more and more lucid.
We colonised Africa in former centuries. And exploited the continent, mainly of two of the three capital assets which I learned in my lessons economy at secondary school.
Nature (its resources, minerals, cotton, rubber, food), and labour.

The WIC (Western-Indian Company) is the basis of the triangular trans-atlantic trade [1].
We exported arms, gunpowder, pottery and textile to Africa.
The trade in slaves was the pivot. From there slaves were transported in inhuman circumstances to the Caribbean to work there. A lot of them died during the voyage.
From the Caribbean products produced by these slaves, like coffee, cotton and silver, were transported to Europe.

You could see an analogy in the way migrants now face a dangerous journey on sea.

At the top in Brussels chancellor Scholz would present a plan to radically change the way the EU handles the migration crisis. The German government is going to make ‘deals’ with African countries. To begin with Gambia.

https://www.npostart.nl/nieuwsuur/08-02-2023/VPWON_1343531. 29:11 – 40:53 minute.

Plan:

 • All existing illegal Gambian migrants in Germany get a permit to work (approx 20:000);
 • Other Gambians who want to come, can only do that in a legal way;
 • The German government offers work visa in sectors in need of workers, ór for a study;
 • In exchange the Gambian government agrees to take back áll new illegal immigrants.

The idea is that in this way illegal immigration will be discouraged. Migration is very important. 28 % of the GNP of Gambia is dependent of migration.

The creator of this plan is the German Gerhard Knaus, advisor of the German government.
Where could you know his name of ? Knaus was the architect of the EU-Turkye deal. A deal, or ‘statement of cooperation’, that was made whilst Europe was in the latter migration crisis in 2015, when more than one million refugees arrived at the European frontiers. Most of them had fled conflict and persecution in Syria, Afghanistan and Iraq.

The deal consisted of a combination of grants, a ‘grant’ part, to Turkye for reception of Syrian refugees, a plan to redistribute Syrain refugees over EU-countries and thirdly sending back migrants to Turkye who have no right to protection in the EU.  

The deal is a mixed success.   

Moreover the idea is that Europe will take a responsibility to help building up these countries. There is already an instrument that predecessor the European Community used to help its former colonies. These are called ACP-countries (African, Caribbean and Pacific countries).

The instrument is the European Development Fund (EDF) that is funded directly by the members-states. Perhaps this could be deployed directly to projects to create work opportunities in this respect.

The base of the deals is reciprocity. Co-operation with countries of origin.

Arguments:

 • The need of European countries that have a shortage of specific workers, is met;
 • We have more real grip on immigration streams;
 • People of developing countries such as Gambia get an alternative for illegal and dangerous efforts to reach Europe;
 • These countries get a promising development perspective;
 • The revenue model of criminal organisations is eliminated.

Legal migrants get a job and can support their family at home.

This project could be a sting that gets the pressure of the present crisis.

Creating real partnerships would be a dignified stance of the European Union. Leave a history of colonisation and post-colonisation behind. And setting itself up as a model of a sovereign supranational state for the 21-st century.

Conclusions of the top

In the press release after the summit [2], I don’t read anything than vagueness in the conclusions. ‘The government leaders have agreed that the EU will make an effort to prevent loss of lives, reduce the pressure on EU-borders and the reception capacities, to fight people smugglers and enhance return. They will do this by intensifying partnerships with countries of origin and transit countries’.

Only with a lot of necessary blows to the arm, I can identify a positive intention to tackle the migration crisis on a new and reciprocal way. There was just no finger pointing.

Part of the problem is also that the meetings of the European Council of government leaders and Council of Ministers are confidential. No information on the concrete deliberations is  public. Only the press releases. So the government leaders can say something different in their closed meeting, internally, than what they say to their home crowd. A Janus head.

In a democratic Europe, where European citizens feel themselves represented, and recognized by their leaders, this should be changed.

Rutte could say ‘no’ to his constituency upon returning home. I hope the Dutch government will once say ‘yes’.


[1] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhfOksor9AhU9gf0HHcBdCJEQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fhistoriek.net%2Fdriehoekshandel-trans-atlantisch%2F76128%2F&usg=AOvVaw0_zcnnwHvoWaGus8zoxJkW.

[2] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-hv3hzpr9AhXkhP0HHS18CCUQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.europa-nu.nl%2Fid%2Fvlzzjcvowbc4%2Feuropese_raad_9_10_februari_2023&usg=AOvVaw3SWxcneWhhQT_dOpn9hG46.

Nederland, spring over je eigen schaduw, nét als Duitsland

De komende week (-eind) worden belangrijk voor Europa. Immers op Duitsland ‘drukt’ de last om een beslissing te nemen over ‘offensieve’ wapen leveranties aan Oekraïne. D.i. in de vorm van Leopard-2 tanks.

Dat is generlei eenvoudig voor dat land. Ons buurland. Ze dragen de last van twee Wereldoorlogen, en willen absoluut geen ‘Alleingang’ in deze beslissing.

Het gaat dan niet alleen om Duitse leveranties maar óók van andere Europese landen als Polen. De Duitsers hebben nl.
de voorwaarde bij hun leveringen aan die landen gesteld dat Dld voor inzet van die tanks toestemming moet geven.

De tanks zijn een onmisbaar onderdeel van de Oekraïnse verdedigingstrategie om de Russen uit hun land te verdrijven.
Momenteel verkeert de strijd is een soort impasse, waarin beide partijen zich ingraven en Rusland met een granatentapijt de verdediging murw hoopt te beuken.

Duitsland wil steun van de VS, en Europese partners om deze beslissing te nemen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen zaterdag besloten 14 Challenger-2 tanks aan Oekraïne te leveren, de meest moderne tank die het land bezit. Een belangrijke stap.

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/12/wie-wil-onderhandelen-is-dienstbaar-aan-poetin-a4153990.

Hubert Smeets haalt in dit opinie-artikel in de NRC (12-1) de Nederlandse hypocrisie aan. Wél willen ‘leunen’ op de
transatlantische solidariteit, maar niet de lasten willen dragen.

De morele ridder willen spelen.

Wie herinnert zich begin tachtiger jaren van de vorige eeuw ? Er was een aanslag op een asielzoekerscentrum in Duitsland. Meer dan een miljoen kaarten werden verstuurd met de tekst “wir sind böse”. Nu hebben de PVV en FvD,
soortgelijke rechts-radicale partijen in Nederland, een vertegenwoordiging in het parlement (Tweede Kamer) van 25 (!) zetels op een totaal van 150. 16,6 %. De AfD heeft in de Duitse Bondsdag 83 zetels op een totaal van 736. Een kleine 9 %.

Europa als waardengemeenschap

Er ‘raast’ een spoor van populistisch en/of autocratisch geweld door de wereld.
Van oost -China en verderop in Azië (Birma, de behandeling van Yezidi’s in India, Iran, Israël)- tot west (in Latijns-Amerika Brazilië), de VS, het VK, tot Rusland vs Oekraïne.

Al dit geweld is de EU bespaard gebleven. Hoe komt dit zo ? Ik denk omdat een verenigd Europa ertoe in staat
is gebleken een markteconomie met bescherming van de meest kwetsbaren op te richten. Een sociale markteconomie.

Daarnáást staat Europa voor waarden als democratie, scheiding der machten, mensenrechten en een vrije pers.
Elk jaar wordt de Sacharov-prijs uitgereikt voor rechten en fundamentele vrijheden van de mens door het Europees Parlement. Afgelopen jaar ontving het dappere Oekraïense volk deze prijs.

De Nederlandse positie

 1. asielbeleid.

– Géén land profiteert zóveel van de open interne grenzen van de gemeenschappelijke markt als NL. Dan ligt het voor de hand dat landen dan ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de externe buitengrens. Niets van dat alles voor NL. Dat zoeken de landen die daar het meest last van hebben, Italië, Griekenland en Spanje, zélf maar uit.

– Recentelijk is de ‘nareisbeperking’, die inhoudt dat ‘statushouders’, ic vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die hier mogen blijven, hun gezinsleden pas hier naartoe mogen laten overkomen als ze een woning hebben gevonden, door de rechter afgewezen Als dat na 15 maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, mochten ze hen laten overkomen.

Dit maakte het de Nederlandse overheid mogelijk de asielinstroom te beperken.

De rechter heeft echter geoordeeld dat de nareisbeperking in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

2. Stikstofbeleid.

Relatief gezien wordt er in Nederland het meeste stikstof van de hele Unie uitgestoten. Dat komt voor een groot deel door de intensieve landbouw. Verder de industrie en het vervoer. NL is een klein land waar op elke vierkante kilometer
beslag wordt gelegd. Stikstof is schadelijk voor de natuur, het verzuurt deze.

Europa heeft in het kader van Natura-2000 een aantal natuurgebieden in NL aangewezen die in stand moeten blijven. Ondanks een uitspraak van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State voldoet NL nog steeds niet aan de Habitat-richtlijn die voortvloeit uit Natura-2000.

Ook bij de totstandkoming van het corona-herstelfonds lag NL dwars. Bekend is de ‘Chopin-biografie’ waarmee Rutte het overleg tussen de regeringsleiders inging. Tot grote ergernis van oa. Merkel. Oók hier gaat het om solidariteit. Nederland was het laatste land dat plannen in Brussel indiende.

Broederschap met een broederland

In de jaren tachtig was er een programma op de (toen nog West-) Duitse tv, ZDF of ARD, over het nazi-verleden. Ik vond het indrukwekkend, hoe de Duitsers in de spiegel keken. ‘Ein verbrecherisches Regime’ werd het genoemd, herinner ik me.

Oorlog vernietigt niet alleen mensenlevens en materie, gebouwen etc. Het verwoest ook de zielen van mensen, over meerdere generaties. Dat zal met Oekraïne ook zo zijn.

Nederland heeft er langer over gedaan om een duistere geschiedenis, die nog niet eens oorlog maar ‘politionele actie’ werd genoemd, onder ogen te komen.

En tóch, en misschien juist daarom, heeft de regering Scholl grote moeite om haar positie tov de daden van Poetin cs te bepalen. Je zou toch kunnen stellen dat Poetins bewind ‘ein verbrecherisches Regime’ is. Maar het is aan het schuiven.

Zeitenwende

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het afscheid van Duitsland van haar decennia aangehouden pacifisme.

Er werd voor een record bedrag van 100 miljard (!) euro aan investeringen in defensie in het vooruitzicht gesteld. Wapenleveranties worden aan Oekraïne uitgevoerd. Er kwam meer oog voor de Oost-Europese landen. De Duitse regering laat haar voorzichtigheid jegens hen, zij hebben ook onder de gruweldaden door de nazi’s geleden, langzaam varen.

Uit mijn jeugd weet ik nog dat wij naar de wintersport door Duitsland reden. We gingen naar Zwitserland. Verder gingen we daar ook nooit op vakantie. Maar ja, mijn vader kwam uit Rotterdam. Hij weigerde op zijn werk voor Philips met internationale contacten van vb Siemens Duits te praten. Engels. Dat veranderde in een emotionele ontmoeting met
een Bayern. Die liep met één been mank. Hij werd een vriend.

Eind 2021 ben ik lid geworden van VOLT. Een pan-Europese partij die naar een federaal Europa streeft. Met naast algemene principes landelijk verschillende beleidsinvulling. Decentraal waar kán, supranationaal waar moet. Precies zoals de EU functioneert volgens het subsidiariteitsbeginsel. Ze treedt pas op wanneer dat doeltreffender is dan een maatregel op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau.

De reden was: op een kennismakingsavond vertelde me een dame dat Volt-ers uit NL de Duitse ‘zuster-partijgenoten’ ging helpen bij hún campagne voor de Bondsdagverkiezingen. Omgekeerd komen Volti’s uit Dld híer helpen voor onze gemeenteraadsverkiezingen. Ik zei toen: nu weet ik dat ik lid word.

Dat ziet er zó uit.

Twee Duitse Volti’s, voor het Eindhovense Stadhuis, aan het campagne-voeren. In de oorlog heette het de ‘Ortskommandatur’.

Béter kan de vereniging van Europa niet verbeeld worden.

Ik hoop dat de Nederlandse regering zich nu achter Duitsland stelt en hen steunt.
Nederland zou óók tanks naar Oekraïne kunnen sturen.

Oh nee die hebben we niet meer. We ‘leasen’ 12 Leopards-2 van Duitsland.
Misschien krijgen wij ook toestemming…..


Jouw vlucht kost 0,40 ton CO2.

Het is winter en we worden weer overspoeld met reclames voor vliegreizen. Sunweb, Corendon, Turkish airlines.

Of t niks kost….

Intussen zit een groot deel van de bladeren nog aan de bomen, er kan geen nieuw groen komen als de bruine bladeren er nog aan zitten.

Deze tekst op de site van Milieu Centraal kon mij érg bekoren !

Compensatie CO2

Dit kostte mijn vlucht naar Nice, die ik een half jaar geleden boekte via Transavia.

Ergens op de ‘bestel’ pagina kon je invullen of je wilt bijdragen aan een herbebossingsproject in Panama of Costa Rica.

Bij Kassa had ik al vernomen dat dit een bull-shit project is. Het is window dressing van een airliner.

De tekst van Milieu Centraal bij mijn vlucht luidde grosso modo: “de uitstoot van jouw vlucht die (nog) niet te vermijden is, kun je bij ons op n duurzame en impactvolle manier compenseren voor een bedrag van 4,83 euro”. En er werd een advies over een geschikte organisatie gegeven.

Hoe zou het zijn als je als luchtvaartmaatschappij zou zeggen:

U draagt met de vlucht die u bij ons boekt bij aan de uitstoot van CO2.
Dit is verantwoordelijk voor schadelijke klimaatopwarming van de wereld.
En dan wat die schade is en wat u kunt doen om die tegen te gaan.

Door een dergelijke transparantie creëer je bewustzijn. Betrokkenheid.

Dít is de schade.

Ik kan me zo voorstellen dat dit ook de luchtvaartmaatschappijen uiteindelijk goed zal doen.

De site.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1hvbakIv8AhXtiv0HHaO3AmUQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.milieucentraal.nl%2F&usg=AOvVaw2d0_ix7eHbC9SfLlLTKdn_.

Inmiddels is de tekst gewijzigd en vind ik hem minder gebruiksvriendelijk. Een consument wil in één oogopslag zien wat zijn of haar CO2 impact is.

Ik noem de stappen:

Kopje “Je praktische gids voor iedere duurzame stap”.

Klik op:

 • “bekijk alle onderwerpen”;
 • “duurzaam vervoer”;
 • “duurzaam op vakantie”:
 • “vliegen of ander vakantievervoer”.

Er wordt uitgebreid gewezen op alternatieven.

Klik op:

 • Zelf je vakantie-impact berekenen:
 • Doe de check;

Er rolt een totale CO2 uitstoot uit.

Vervolgens wordt er nogmaals op gewezen dat het meest milieuvriendelijk is om niet te vliegen. Vliegtuigen stoten kerosine uit, en die veroorzaakt uitstoot van schadelijke CO2 stoffen en nog andere stoffen als stikstofdioxide.

Voorkomen is beter dan compenseren.

Mocht je toch gebruik maken van een vliegtuig, dan kun je je uitstoot laten compenseren,

door duurzame projecten van geselecteerde aanbieders.

De tabel

Aanbieders van CO2 compensatie

4 organisaties komen er als beste uit:

 • Carbon Cancel;
 • Fair Climate Fund;
 • Flygreen;
 • Trees for All.

In zijn algemeenheid geldt dat hoe hóger de prijs is, des te beter de kwaliteit van de projecten.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bepleit in een studie ‘verreken de milieuschade in de prijzen’.

Kerosinetax

Een andere benadering dan de uitstoot compenseren, is om die te belasten.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/07/co2-rechten-voor-vluchten-binnen-europa-worden-duurder-a4150759.

Vanaf 2024 moeten luchtvaartmaatschappijen meer gaan betalen voor hun uitstoot.

Dat geldt voor Europa. Intercontinentale vluchten zijn hier vooralsnog van uitgesloten.

Vanouds wordt er over kerosine, de brandstof van vliegtuigen, geen belasting geheven. De luchtvaart was en is een icoon van de nationale trots, en vliegen moest voor iedereen toegankelijk zijn; ook ‘de gewone man’.

Dit heeft o.a. er in geresulteerd dat er gestunt wordt met prijzen: een ticket op en neer naar Madrid of Turijn kost een paar tientjes.

Zou een prijs die meer overeenkomstig de daadwerkelijke vervuiling is, niet logisch zijn ?

Het aantal vliegtuigpassagiers in de EU is sinds 1993 verdrievoudigd.

De luchtvaart neemt weliswaar iets minder dan 3,5 % van de totale uitstoot voor haar rekening.  Maar van alle sectoren is de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in de luchtvaart het grootst. In de periode 1990-2017: + 130 %[1].

Bij ander vervoer ligt dat percentage rond de 30 %.

In andere sectoren daarentegen treden reducties op (landbouw, energie).

De Europese Green Deal stelde eerst als doel 40 % minder CO2 in 2030. Brussel heeft dat nu aangescherpt tot 55 % reductie van broeikasgassen in 2030.

Het systeem dat wordt ingevoerd is het ETS-systeem (emissie-handel). Het is het handelssysteem in Europa voor de CO2 uitstoot van de industrie. Een industrieel bedrijf moet in dat systeem voor elke ton (1000 kilogram) CO2 dat het uitstoot één emissierecht inleveren. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld. In Nederland zijn dat mn chemische bedrijven, de metaal, elektriciteitsbedrijven, aardolieproductie.

Het is in die sectoren een succesvol systeem gebleken.

De overheid is een soort veilingmeester en de handel wordt overgelaten aan de markt. Het aantal rechten = uitstoot wordt wel elk jaar minder. 

Bedrijven hebben zo een keuze. Kiezen ze voor het bestaande, vervuilende productieproces, dus betalen voor rechten, of kiezen ze voor schonere productiemethoden waardoor de CO2 emissies afnemen. De overheid gebruikt de opbrengsten om schone technologieën te bevorderen.

In eerste instantie waren die rechten gratis. Luchtvaartbedrijven moeten er geleidelijk voor gaan betalen. Vanaf 2026 kosten alle rechten geld.


[1] Bron: Uitstoot van vliegtuigen en schepen: feiten en cijfers (infografiek). www.europarl.europa.eu.

Jezus had gelijk, het neo-liberalisme is failliet

1.Van de dingen die níet goed gaan, leren we het meest

We leven in een tijd waarin prestaties voorop staan. Neem Linkedin. Hier worden diploma’s, resultaten op de
werkvloer gevierd.

Ik wil een pleidooi doen voor het proces. Dat is in mijn ogen belangrijker dan het resultaat. Maar het past niet in onze samenleving waarin op prestaties wordt afgerekend.

Denk dan aan de woorden die Jezus uitsprak: het zware en het moeilijke dat we meemaken, heeft betekenis.

Ík leer het meeste van de dingen die niet goed zijn gegaan, tot op de dág van vandaag.

Je leert het meest van je ‘fouten’ , je vergissingen. Misschien moeten we dat meer vieren…..?

Het liberalisme stelt dat jij resultaten kunt bereiken. Lineair en als dat niet lukt, ligt het aan jou. De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Reclames en sociale media cultiveren deze ‘ik’ cultuur. “Jíj kan kiezen, jíj hebt alle vrijheid”.

Maar is dat wel waar, is het misschien een ‘schijn’ vrijheid ? In werkelijkheid leeft een mens in een sociale omgeving, en speelt toeval een rol.
Je zet je ook wel eens een stapje opzij, naar links, naar rechts. Of terug. Fransen noemen dat ‘reculer pour mieux sauter’.
Ik hoorde het woord ‘vertragen’ deze week.

Maar dit past niet in het liberalistische model.

Ik denk dat er ook heel veel mensen lijden onder de prestatiedruk, het afgerekend worden. Het leidt tot burn-outs, depressies.

Het proces is véél belangrijker. Dáár zit de beweging volgens mij.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/01/een-briljante-mislukking-resulteert-in-nieuwe-kansen-en-ideeen-en-brengt-je-zo-altijd-verder-a4119119.

Een prijs voor ‘briljante mislukkingen’. Het leest als een fragment uit ‘Monty Python’.

2. Ga de tegenstellingen in jezelf aan, in plaats van die op anderen te projecteren

Het wijzen naar de ander leidt vaak tot een toenemende polarisatie.

Daarvoor is het noodzakelijk om naar bínnen te gaan. Én te kijken waar jíj mee te dealen hebt.

Welke tegenstrijdigheden zitten er in jóu ? In de vorm van meningen, oordelen, ‘opdrachten’ die je
al dan niet van je voorouders hebt overgedragen gekregen, en wat je nu zélf vindt ?

Jezus ging ons voor door naar binnen te gaan. Al dan niet te bidden. Maar in ieder geval te contempleren, mediteren.

Door die te onderzoeken, en te trachten ermee te dealen, ga je ‘opener’ staan in de buitenwereld.

Oók dat kan ik beamen.

We leven in een tijd van resultaat en competitie.

Nu we voor grote transities -corona, klimaat, energie, landbouw en de ongelijke welvaartsverdeling- staan, kunnen we onze rol als mens misschien op een andere manier beschouwen,.

Stikstof over de grenzen, de aanpak van onze zuiderburen

De stikstofproblematiek in Vlaanderen is vergelijkbaar met die in Nederland.

Vlaanderen heeft een derde van de Nederlandse oppervlakte. Het aantal kippen, varkens en koeien is een derde van die in Nederland.
De natuur staat er even slecht voor. In het fragment hieronder ziet u een voorbeeld waarin een bioloog beschrijft hoe de
hei wordt overwoekerd door braamstruiken. Waardoor de insecten afsterven en de biodiversiteit aangetast.

Tóch heeft de Vlaamse regering gekozen voor een ándere aanpak.

https://www.npostart.nl/hoe-pakt-vlaanderen-de-stikstofcrisis-aan/18-04-2022/POMS_AT_16879184.

De Vlaamse minister van Omgeving Demir gaat de 40 grootste vervuilers dwingen voor 2025 te stoppen met hun bedrijf. Dat zijn bedrijven die pal naast Natura-2000 natuurgebieden liggen. Hoe éerder ze stoppen met hun bedrijf, hoe hoger de vergoeding is die zij krijgen.

Haar argumenten zijn:

 • beleidsmakers moeten aan het algemeen belang denken;
 • het is begrijpelijk dat boeren boos worden. Maar moeten zij dat worden op een minister die het aanpakt, óf op diegene die het zover heeft laten komen ? In België had de regering al in 2014 een plan dat nooit werd uitgevoerd. Ook daar dwong de rechter vorig jaar de overheid tot ingrijpen. In Nederland waarschuwde de VVD al medio jaren 80 (1988) dat de boeren de veestapel moeten inkrimpen als technische maatregelen falen. Ik las een post op Linkedin (een krantenartikel) waarin de toenmalige minister van landbouw Braks, samen met Winsemius, waarschuwde voor een teveel aan ammoniak. Of kijk op deze tweet. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH3rSug4D7AhVFPuwKHYmQBWIQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flaurabromet%2Fstatus%2F1412819619430215684. &usg=AOvVaw3PXWo8m_Nr3hazUdd7aplC.
 • Een aantal zaken is dwingend. Het kabinet wilde geen ‘Nederlandse’ toestanden waar héél de economie werd stilgelegd. Op basis van vrijwilligheid gaat niemand stoppen.

900 andere varkensbedrijven krijgen dit jaar een aanbod zich vrijwillig te laten uitkopen.
Daarnaast krijgen 116 andere veehouders ook een aanbod vrijwillig te stoppen.

Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse ‘praatcultuur’ en het feit dat iedereen zijn of haar zegje moet kunnen doen,
zijn doel voorbij schiet.

Kleine en radicale stappen voor het klimaat

De opgave die we als mensheid hebben om de opwarming van de aarde
af te wenden met catastrofale gevolgen, is dermate groot dat je als individu denkt: ik kan het verschil niet maken.

Maar ik denk dat het niet zo is…….

Elke (kleine) stap is er een. ‘Een stapje vooruit’.

En grote vervuilers moeten gróte stappen zetten. En het gaat om systeemverandering.

Ontbossing is één van de grote veroorzakers van de opwarming.

Twee van de 5 producten die daar het meest aan bijdragen (naast oa cacao), zijn palmolie
en soja.

Palmolie

Eén van de grootste ‘vervuiler’ is de productie van palmolie. Met een groot aandeel van
Indonesië en Brazilië.

Palmolie zit in heel veel producten. Het geeft er textuur aan.

Ik heb in de afgelopen tijd wat energie gestoken in het uitzoeken in wélke producten die
ik regelmatig koop, dat goedje zit. Daar schrik je van.

Van pindakaas wist ik t al. De bekende ‘Calvé’. Wat de fabrikant Unilever doet is de ‘pinda-olie’ -ook wel arachide-olie genoemd- scheidden (extraheren) van de substantie.

Die arachide-olie levert meer op. Dus verkoopt ze dat als apart product.

Palmolie is goedkoop – de kosten worden afgewenteld op de maatschappij-. En wordt in plaats daarvan toegevoegd.

Dat was één van de redenen -ook niet lekker- waarom ik op biologische pindakaas van Jori ben overgeschakeld. Pure pindakaas met een snufje zout. De arachide-olie zie je ‘erop liggen’ als je de deksel opendraait.

Dit product koop ik al jaren.

Maar een jaar of wat terug ben ik de andere producten langs gegaan. Palmolie zit in shampoo, zeep (‘Palmolive’ what’s in a name), sausen, noem maar op. Ook daar ben ik voor het palmolie-vrije alternatief gegaan.

Voor boter (margarine en bakboter) was de reclame van de Flower Farm de aanleiding.

Sinds die tijd koop ik die.

Ik werd er wel nieuwsgierig van hoe het is dat deze milieuvriendelijke variant ergens aan de zijkant van het schap staat.

Midden in het schap -in het oog- staan de Becels, Blue Band en Brio.

Is toch vreemd, zeker als de AH zich afficheert als de méést duurzame supermarkt van Nederland.

Ik toog naar de bedrijfsleider (teammanager moet je tegenwoordig zeggen) van de AH. Ik vroeg hem twee dingen. De eerste was hoe het kan dat de milieuvriendelijke producten ergens áchteraf op het schap komen te liggen. Ten tweede waarom Jumbo al wel volledig kartonnen verpakkingen van zijn zuivelproducten heeft. Die niet bij het gewone afval maar het papier gerecycled kunnen worden.

Mijn vermoeden was dat het eerste wel boven de macht van de teammanager van een Albert Heijn zou liggen. De tweede achtte ik kansrijker.

Idd was zijn antwoord op de eerste vraag. Dat wordt centraal op het kantoor in Zaandam beslist.

Zijn verklaring vond ik stuitend. In de onderhandelingen met leveranciers (ic Unilever) die je wel als keihard zou mogen typeren, stellen de fabrikanten voor een korting te geven als hún producten prominent in de schappen worden tentoongesteld. AH gaat daar op in.

Dus: beide partijen hebben een financieel belang om te zo te doen, terwijl dat niet goed is voor het klimaat.

Dit soort zaken spelen dus op systeemniveau en het lijkt me iets voor de politiek om iets te doen om deze perverse prikkels te doorbreken. De bedrijven nemen geen verantwoordelijkheid.

Ik vind het dan wel raar en afkeurenswaardig als AH de gedragsregels van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) onderschrijft in haar statuten. En zich op het predikaat ‘meest duurzame supermarkt van Nedeland’ laat voorstaan.

Ik vind dat misleidend.

Maar wat kunt ú er in tussentijd aan doen ?

Kóóp de milieuvriendelijke varianten. Producten van de Flower Farm.

Leuk is dat u ook kunt zien, hoeveel u concreet bijdraagt aan het verminderen van de ontbossing.

De tweede vraag. Die vond hij interessant.

Ik wil mezelf niet eren, maar sinds korte tijd heeft AH ook kartonnen zuivel verpakkingen.
Blijkbaar heeft het afkijken in de supermarkt van de concurrent tot deze stap geleid.

Soja

Soja is de tweede grootste veroorzaker van ontbossing. Met name in Zuid-Amerika.
De (illegale) kap van tropisch regenwoud -met name in de Amazone- onder de regering van (nu nog) president Bolsonaro is berucht.

Soja wordt vooral gebruikt als veevoer in de bio-industrie. Terwijl vroeger voedsel voor vee lokaal werd verbouwd.

Als u biologisch vlees eet, wordt geen soja als veevoer gebruikt. Daarnaast is er veel aandacht voor het dierenwelzijn en de natuur.

Biologisch vlees is duurder maar als er meer vraag komt, ontstaat er ook meer aanbod. Dan werken de economische wetten en worden de prijzen lager. En wellicht kan de overheid ook een rol spelen.

In Nederland is het aandeel van de biologische landbouw nog beperkt. Zo’n 4 %. Dat is minder dan in de rest van Europa. In Duitsland bijvoorbeeld zijn er in de supermarkten héle afdelingen van biologische producten en heeft het een aandeel van 7,8 % in de omzet.

De Europese Unie heeft in het kader van de ‘Green Deal’ n voorstel ingediend om belemmeringen op te leggen aan producten die aan ontbossing hebben bijgedragen.
Het zit momenteel nog in de politieke pijplijn.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/17/eu-wil-producten-ontbossing-weren-a4065951.

Concrete acties voor het klimaat

De laatste tijd heb ik tijdens de wandelingen in mijn stad Eindhoven, en zelfs aan de boulevard van de Côte d’Azur, chauffeurs van bestelbusjes erop attent gemaakt als ze, bij stilstand, de motor stationair laten draaien, terwijl ze niks aan het doen zijn. Het gaat niet om pakketbezorgers.

Ik begin dan altijd met “ik mag me er eigenlijk niet mee bemoeien”, en “denkt u aan het klimaat”, en het gebeurde al een keer dat een chauffeur toen ik halverwege de laatste zin was, abrupt het contactslot omdraaide. Het gaat vaak om onoplettendheid.

Ik heb daar nog nooit één negatieve reactie op gehad. Als je het maar beleefd vraagt.
Er was er zelfs één die, toen hij me naderhand inhaalde, zijn raampje opendraaide en riep
“alle kleine beetjes helpen”.

Floor Rusman had het dit weekend in haar column in de NRC (aardig zijn als politieke daad)
over Nick Cave. “Ik geloof dat onze positieve individuele acties, onze kleine daden van aardigheid, weerkaatsen door de wereld op manieren die we nooit zullen doorgronden”, zegt Cave.

Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Het helpt en het creëert saamhorigheid die we ook zo nodig hebben.

Populisti

Populists have an objectionable attitude, and offer no solutions.

The danger is that we ignore them, because we then disregard the underlying feelings
of discontent in various groups within society.
They only express this gut feeling. In this way they act as a kind of ‘canary in the coalmine’.
But we have to combat their attitude and lack of solutions.

Italy

Here you find a perfect example of something like this (Schlein vs Salvini).

On the 25-th of September the Italians go to the polls for parliamentary elections. Because the unity-government of Mario Draghi fell in July.
There is a good chance that a radical-right alliance will win.
Meloni, Salvini (Lega Nord) and yes Berlusconi take part.

Elly Schlein is an independent candidate, connected to the Partito Democratico.
She is center-left. Is vice-governor of the region Emila-Romagna. Ánd representative of a new generation.

Here she demands explanation of Salvini.

I try to translate this with my limited knowledge of the beautiful language Italian.

The issue is the reform of the ‘Dublin’ directive, that determines which European
country is responsible for the treatment of asylum applications. An important issue for Italy. This reform is still blocked.

The interview:

Elly Schein presents herself to Matteo Salvini:
“I am one of your ex-colleagues in the European Parliament”;
“Yes”, he recognizes her;
“Why weren’t you present at the 22 meetings on the negotations about ‘Dublin’?,
You know this is an important reform in Italy on immigration”;
“Un secondo”, responds Salvini.

He affronts her. The clock ticks one minute, 22 seconds.

Again the question: “Why weren’t you present at the 22 meetings on the negotiations
about ‘Dublin’?;
“I follow the meetings that serve me”, says Salvini.

Netherlands

In my country we have Wilders (and Baudet).
I heard mr Wilders a few days ago in the late night radio programme ‘With the eye on tomorrow’,
a fragment of a parliamentary debate.

Without introduction I know it was him. The furious oracle.

This week the plans on the energy crisis were announced by our president of the European Commission von der Leyen. I am sure these are prompted by fear of public unrest that will arise on the spectacularly rising energy prices. And feed rising support for extreme right. See the riots in Tsjechia. And know the elections in Italy are ahead.

A better attitude than the awkward statement the former Commission president Jean-Claude Jüncker gave after seeing the results of the 2015 elections of the European Parliament. He declared that populism was overcome. He crowed victory. Instead of hearing the canary.

The Brexit referendum was in 2016.

Discern the discontent, and act.

Rutte is deel van het probleem

Het neo-liberalisme, dat gedurende 4 kabinetten Rutte heeft kunnen gedijen, is failliet.
In de gedachtegang van de VVD is liberalisme equivalent met een ongebreidelde vrijheid voor het individu. En dat is een misverstand.

Volgens mij bestaat liberalisme alleen in samenhang met verantwoordelijkheid.
Het betekent dat je ‘een stukje van jezelf opgeeft’ waardoor je jezélf beter voelt.
Anders wordt het “het grote ik” tijdperk. Bas Heijne noemt het in zijn kolommen
“het gierende egoïsme”.

En daar gaat het mis.

Het heeft geleid tot een toenemend autoriteitsprobleem.
Iedere autoriteit moet maar bewijzen dat die autoriteit is. Terwijl in Duitsland regels als nuttig voor iedereen worden ervaren, dus houden we ons eraan.

Denk aan de toenemende onverdraagzaamheid en agressie in de zorg
(vorige week nog het nieuws dat apothekerspersoneel in grote getale afhaakt
door de toenemende agressie), het onderwijs (appen met de leraar), de politie,
het openbaar vervoer en overheidsdiensten.

De hufterigheid in het verkeer, bedreigingen. Denk ook aan de recente boerenprotesten.

De overheid moet toezien op de naleving van wetten en regels. Doorzettingsmacht.
De Duitsers noemen dat “wir bleiben dran”.
Veel te vaak laat de overheid het daar liggen.

De laatste ministerraad voor het zomerreces was op vrijdag 15 juli. Verslaggever Lars Geers van ‘met het oog op Morgen’ sprak met premier Rutte. Start vanaf minuut 10:25. Tot 21:02.

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-met-het-oog-op-morgen/d04da6b4-aed2-452d-aca9-da28b5ae67b8/2022-07-15-nos-met-het-oog-op-morgen.

Enkele citaten: “er is niet altijd samenhang tussen problemen”. “Wel dwarsverbanden”. “stap voor stap”. Minuut 13:40 – 15:19.

Mi is er een totaal gebrek aan visie. Álle problemen hangen samen.

Enkele voorbeelden:

Energie en de schaarste aan gas. Heeft te maken met:

 • Koopkracht;
 • Buitenlandse politiek. De politiek van Rusland;
 • Én klimaat. Het zou de stap naar een emissie-neutrale samenleving kunnen
  versnellen door vol in te zetten op waterstof. Warmtepompen etc;

Corona. Heeft ook te maken met:

 • De wijze waarop wij dieren houden in de bio-industrie. Dicht op elkaar gepakt
  vormen dieren een gemakkelijke besmettings- en overdrachtsbron;
 • Gezondheid en levensstijl. Overgewicht vergroot de kans op corona;

Stikstof. Heeft ook te maken met de landbouw en klimaat.

Rutte heeft het verderop in het interview (vanaf minuut 18:06) over “het enorm regenererend vermogen van de Nederlanders”, “een uniek disrespect voor hiërarchie” en dan “polderen”. Dit soort uitlatingen bevordert niet het respect dat overheidsfunctionarissen -hoeders van de publieke zaak- verdienen. De minister-president zou een voorbeeld moeten zijn.  

Ik geloof dat Nederland een andere premier nodig heeft.

Misschien is een functie als bedrijfsleider van een supermarkt iets. Oh nee, zoals de man van de AH die ik laatst sprak, zei: ik ben teammanager.

Schoonmaakazijn

Weet u wat er gebeurt als u in een vaas bloemen een scheut schoonmaakazijn doet ?
De metafoor heb ik niet van mezelf, maar van een natuurdeskundige in het programma
Binnenstebuiten.

Dít is wat stikstof doet met de natuur.

Een Brabander -Johan Vollenbroek- zag dagelijks dat de natuur in de door hem geliefde Grote Peel steeds verder achteruitging. De stikstof verzuurde de planten. Bepaalde soorten overwoekerden andere. Braamstruiken en brandnetels overheersen.

De insectenpopulatie ging achteruit, daardoor de vogelstand. In andere woorden het ecosysteem werd totaal verstoord.

Bij mij in de buurt zie je ook de gevolgen. Qua vogels zie je nog een enkele merel, geen mus. Kraaien, duiven en eksters prevaleren.

Hij ging procederen namens de werkgroep Behoud de Peel.
In dit geval niet bij de ‘gewone’ rechter, maar bij de bestuursrechter.
Tot aan de Raad van State kreeg hij gelijk. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 om de ‘neerslag’ van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen, voldeed niet. Ze is in strijd met Europese regels volgens de Natura-2000 richtlijn, de bescherming van Europese natuurgebieden.

Een aantal vergunningen voor uitbreiding van intensieve veehouderijen mocht niet worden verleend.

De overheid zat met zijn handen in het haar.

In feite bestaat deze problematiek al ruim dertig jaar. Ik las een post op Linkedin (een krantenartikel) waarin de toenmalige minister van landbouw Braks medio jaren 80, samen met Winsemius, al waarschuwde voor een teveel aan ammoniak.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/20/stikstofaanpak-dik-onvoldoende-en-dat-wist-kabinet-rutte-iv-op-voorhand-a4092109.

10 juni presenteerde het kabinet een plan waarin staat aangegeven hoeveel en per gebied er tot 2030 aan stikstofreductie moet worden gerealiseerd.

Maar de precieze uitvoering wordt in handen van de provincies gelegd.

Het kaartje waarop deze verdeling per gebied en provincie staat vermeld, is nu de aanleiding
voor de boerenprotesten.

Vlaanderen

Bij onze zuiderburen wordt een héle andere aanpak gevolgd.

De problematiek bij hen is vergelijkbaar met die in Nederland. De stikstofproblematiek is hetzelfde. Een groot deel van de uitstoot is van de landbouw afkomstig. De natuur staat er ook slecht voor. Qua oppervlakte is Vlaanderen 1/3 van Nederland. Aan koeien, varkens en kippen heeft Vlaanderen ruwweg ook 1/3 van de aantallen in NL.

Maar de overheid legt aan de 40 grootste vervuilers de verplichting op om per 2025 te stoppen. Voor de overige veehouders geldt een vrijwillige uitkoopregeling.

https://www.npostart.nl/hoe-pakt-vlaanderen-de-stikstofcrisis-aan/18-04-2022/POMS_AT_16879184.

De minister van Omgeving Demir van de Vlaamse regering zegt: “Vrijwilligheid zal geen enkele boer verleiden”.

“Beleidsmakers moeten aan het algemeen belang denken”.

Het aanwezige budget is véél lager. Maar dat heeft met de mindere mate van vrijwilligheid te maken.
Nederland kiest voor meer vrijwilligheid.

Terug naar Nederland.

Chefsache

Nederland heeft ervoor gekozen de uitwerking van de plannen op provinciaal niveau te
laten plaatsvinden.

Ik kan me voorstellen dat daar redenen voor zijn aan te voeren. Maar komt het bij een zo’n
ingrijpend en de samenleving dominerend politiek onderwerp niet aan op centrale regie ?

Ik denk aan Rutte. En ik krijg het idee dat er een patroon is.


Aan het aantal bewindslieden dat tijdens Rutte 1-3 is afgetreden.
Het zijn er 15 ! “Minister-president Rutte komt de twijfelachtige eer toe dat in zijn kabinetten de meeste bewindslieden zijn opgestapt”.

Bron. Mens-en-samenleving.info.nu.nl.[1]

Het waren er 9 van de VVD (Wiebes, Bruins, Harbers, Zijlstra. Hennis-Plasschaert,
van de Steur, Opstelten, Teeven en Weekers;
Twee van het CDA: Keijzer, Bijleveld;
Twee van D’66: Kaag en Snel;
Twee van de PvdA: Mansveld en Verdaas.

Er kan ruimschoots een Raad van Elf van worden samengesteld. Muziekje eronder.

Het ontslag gaat ook altijd volgens een vast stramien. Rutte loopt naar de
aftredende bewindspersoon en er volgt een innige ‘hug’.

De persoon stapt op, Rutte blijft zitten.

Wellicht wil Rutte zich niet aan dit (brand-) netelige dossier branden.

Maar misschien zou het weleens tot zijn einde kunnen leiden ?


[1] https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj53-fjwdL4AhVXg_0HHQttD50QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fmens-en-samenleving.infonu.nl%2Fpolitiek%2F164221-afgetreden-bewindslieden-kabinetten-rutte-vanaf-2010.html&usg=AOvVaw1XsZYRDSKR6VDxOMOXbvG2.

Un nouveau terme pour Emmanuel Macron ?

Vorige zondag won hij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zijn uitdaagster Marine le Pen, met 27 % tegen 23 % van de stemmen.
Komende zondag volgt de tweede ronde, tussen de twee.  Als links Macron ‘te rechts’ vindt,
laat zich raden wat ze van de andere kandidaat vinden.
Rest dat Macron in een tweede termijn meer een president van álle Fransen zal moeten worden.
Dat zal hij ook begrijpen.

In Nederland -met betere sociale voorzieningen- wordt nu ook gekeken naar hogere belasting voor de rijken.
Op 24 maart verscheen een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB).
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/24/de-rijkste-mensen-dragen-niet-de-zwaarste-lasten-2-a4104940.
Nieuw is dat álle belastingen zijn meegenomen.
De inkomstenbelasting is hoger voor diegene die meer verdient. Maar als sociale premies, en
BTW en accijnzen worden betrokken, geldt een omgekeerd effect.
De 1 % rijkste mensen betalen weinig belasting, omdat ze relatief vaak een belang hebben in een bedrijf. Belasting op bedrijfswinst is aanzienlijk lager dan de inkomstenbelasting.
Via uitgaven van de overheid vindt alsnog een herverdeling uit. Via inkomensondersteuning,
en uitgaven voor onderwijs en zorg. Maar die is lager dan in eerdere studies naar voren is gekomen.

Dit is in lijn met wat Thomas Piketty beschrijft in zijn beroemde boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ uit 2013 over de groeiende kloof tussen inkomsten uit vermogen en uit arbeid.  

Ik verwacht dat Macron de tweede ronde zal winnen.

Ook een uitdaging is voor Macron in een eventuele tweede termijn zijn belofte om “rendre l’Union moins élitaire”, waarmee hij de Europese Unie bedoelt. Daarvan is in de afgelopen vijf jaar niet veel terecht gekomen.