Populisti

Populists have an objectionable attitude, and offer no solutions.

The danger is that we ignore them, because we then disregard the underlying feelings
of discontent in various groups within society.
They only express this gut feeling. In this way they act as a kind of ‘canary in the coalmine’.
But we have to combat their attitude and lack of solutions.

Italy

Here you find a perfect example of something like this (Schlein vs Salvini).

On the 25-th of September the Italians go to the polls for parliamentary elections. Because the unity-government of Mario Draghi fell in July.
There is a good chance that a radical-right alliance will win.
Meloni, Salvini (Lega Nord) and yes Berlusconi take part.

Elly Schlein is an independent candidate, connected to the Partito Democratico.
She is center-left. Is vice-governor of the region Emila-Romagna. Ánd representative of a new generation.

Here she demands explanation of Salvini.

I try to translate this with my limited knowledge of the beautiful language Italian.

The issue is the reform of the ‘Dublin’ directive, that determines which European
country is responsible for the treatment of asylum applications. An important issue for Italy. This reform is still blocked.

The interview:

Elly Schein presents herself to Matteo Salvini:
“I am one of your ex-colleagues in the European Parliament”;
“Yes”, he recognizes her;
“Why weren’t you present at the 22 meetings on the negotations about ‘Dublin’?,
You know this is an important reform in Italy on immigration”;
“Un secondo”, responds Salvini.

He affronts her. The clock ticks one minute, 22 seconds.

Again the question: “Why weren’t you present at the 22 meetings on the negotiations
about ‘Dublin’?;
“I follow the meetings that serve me”, says Salvini.

Netherlands

In my country we have Wilders (and Baudet).
I heard mr Wilders a few days ago in the late night radio programme ‘With the eye on tomorrow’,
a fragment of a parliamentary debate.

Without introduction I know it was him. The furious oracle.

This week the plans on the energy crisis were announced by our president of the European Commission von der Leyen. I am sure these are prompted by fear of public unrest that will arise on the spectacularly rising energy prices. And feed rising support for extreme right. See the riots in Tsjechia. And know the elections in Italy are ahead.

A better attitude than the awkward statement the former Commission president Jean-Claude Jüncker gave after seeing the results of the 2015 elections of the European Parliament. He declared that populism was overcome. He crowed victory. Instead of hearing the canary.

The Brexit referendum was in 2016.

Discern the discontent, and act.

Rutte is deel van het probleem

Het neo-liberalisme, dat gedurende 4 kabinetten Rutte heeft kunnen gedijen, is failliet.
In de gedachtegang van de VVD is liberalisme equivalent met een ongebreidelde vrijheid voor het individu. En dat is een misverstand.

Volgens mij bestaat liberalisme alleen in samenhang met verantwoordelijkheid.
Het betekent dat je ‘een stukje van jezelf opgeeft’ waardoor je jezélf beter voelt.
Anders wordt het “het grote ik” tijdperk. Bas Heijne noemt het in zijn kolommen
“het gierende egoïsme”.

En daar gaat het mis.

Het heeft geleid tot een toenemend autoriteitsprobleem.
Iedere autoriteit moet maar bewijzen dat die autoriteit is. Terwijl in Duitsland regels als nuttig voor iedereen worden ervaren, dus houden we ons eraan.

Denk aan de toenemende onverdraagzaamheid en agressie in de zorg
(vorige week nog het nieuws dat apothekerspersoneel in grote getale afhaakt
door de toenemende agressie), het onderwijs (appen met de leraar), de politie,
het openbaar vervoer en overheidsdiensten.

De hufterigheid in het verkeer, bedreigingen. Denk ook aan de recente boerenprotesten.

De overheid moet toezien op de naleving van wetten en regels. Doorzettingsmacht.
De Duitsers noemen dat “wir bleiben dran”.
Veel te vaak laat de overheid het daar liggen.

De laatste ministerraad voor het zomerreces was op vrijdag 15 juli. Verslaggever Lars Geers van ‘met het oog op Morgen’ sprak met premier Rutte. Start vanaf minuut 10:25. Tot 21:02.

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-met-het-oog-op-morgen/d04da6b4-aed2-452d-aca9-da28b5ae67b8/2022-07-15-nos-met-het-oog-op-morgen.

Enkele citaten: “er is niet altijd samenhang tussen problemen”. “Wel dwarsverbanden”. “stap voor stap”. Minuut 13:40 – 15:19.

Mi is er een totaal gebrek aan visie. Álle problemen hangen samen.

Enkele voorbeelden:

Energie en de schaarste aan gas. Heeft te maken met:

 • Koopkracht;
 • Buitenlandse politiek. De politiek van Rusland;
 • Én klimaat. Het zou de stap naar een emissie-neutrale samenleving kunnen
  versnellen door vol in te zetten op waterstof. Warmtepompen etc;

Corona. Heeft ook te maken met:

 • De wijze waarop wij dieren houden in de bio-industrie. Dicht op elkaar gepakt
  vormen dieren een gemakkelijke besmettings- en overdrachtsbron;
 • Gezondheid en levensstijl. Overgewicht vergroot de kans op corona;

Stikstof. Heeft ook te maken met de landbouw en klimaat.

Rutte heeft het verderop in het interview (vanaf minuut 18:06) over “het enorm regenererend vermogen van de Nederlanders”, “een uniek disrespect voor hiërarchie” en dan “polderen”. Dit soort uitlatingen bevordert niet het respect dat overheidsfunctionarissen -hoeders van de publieke zaak- verdienen. De minister-president zou een voorbeeld moeten zijn.  

Ik geloof dat Nederland een andere premier nodig heeft.

Misschien is een functie als bedrijfsleider van een supermarkt iets. Oh nee, zoals de man van de AH die ik laatst sprak, zei: ik ben teammanager.

Schoonmaakazijn

Weet u wat er gebeurt als u in een vaas bloemen een scheut schoonmaakazijn doet ?
De metafoor heb ik niet van mezelf, maar van een natuurdeskundige in het programma
Binnenstebuiten.

Dít is wat stikstof doet met de natuur.

Een Brabander -Johan Vollenbroek- zag dagelijks dat de natuur in de door hem geliefde Grote Peel steeds verder achteruitging. De stikstof verzuurde de planten. Bepaalde soorten overwoekerden andere. Braamstruiken en brandnetels overheersen.

De insectenpopulatie ging achteruit, daardoor de vogelstand. In andere woorden het ecosysteem werd totaal verstoord.

Bij mij in de buurt zie je ook de gevolgen. Qua vogels zie je nog een enkele merel, geen mus. Kraaien, duiven en eksters prevaleren.

Hij ging procederen namens de werkgroep Behoud de Peel.
In dit geval niet bij de ‘gewone’ rechter, maar bij de bestuursrechter.
Tot aan de Raad van State kreeg hij gelijk. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 om de ‘neerslag’ van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen, voldeed niet. Ze is in strijd met Europese regels volgens de Natura-2000 richtlijn, de bescherming van Europese natuurgebieden.

Een aantal vergunningen voor uitbreiding van intensieve veehouderijen mocht niet worden verleend.

De overheid zat met zijn handen in het haar.

In feite bestaat deze problematiek al ruim dertig jaar. Ik las een post op Linkedin (een krantenartikel) waarin de toenmalige minister van landbouw Braks medio jaren 80, samen met Winsemius, al waarschuwde voor een teveel aan ammoniak.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/20/stikstofaanpak-dik-onvoldoende-en-dat-wist-kabinet-rutte-iv-op-voorhand-a4092109.

10 juni presenteerde het kabinet een plan waarin staat aangegeven hoeveel en per gebied er tot 2030 aan stikstofreductie moet worden gerealiseerd.

Maar de precieze uitvoering wordt in handen van de provincies gelegd.

Het kaartje waarop deze verdeling per gebied en provincie staat vermeld, is nu de aanleiding
voor de boerenprotesten.

Vlaanderen

Bij onze zuiderburen wordt een héle andere aanpak gevolgd.

De problematiek bij hen is vergelijkbaar met die in Nederland. De stikstofproblematiek is hetzelfde. Een groot deel van de uitstoot is van de landbouw afkomstig. De natuur staat er ook slecht voor. Qua oppervlakte is Vlaanderen 1/3 van Nederland. Aan koeien, varkens en kippen heeft Vlaanderen ruwweg ook 1/3 van de aantallen in NL.

Maar de overheid legt aan de 40 grootste vervuilers de verplichting op om per 2025 te stoppen. Voor de overige veehouders geldt een vrijwillige uitkoopregeling.

https://www.npostart.nl/hoe-pakt-vlaanderen-de-stikstofcrisis-aan/18-04-2022/POMS_AT_16879184.

De minister van Omgeving Demir van de Vlaamse regering zegt: “Vrijwilligheid zal geen enkele boer verleiden”.

“Beleidsmakers moeten aan het algemeen belang denken”.

Het aanwezige budget is véél lager. Maar dat heeft met de mindere mate van vrijwilligheid te maken.
Nederland kiest voor meer vrijwilligheid.

Terug naar Nederland.

Chefsache

Nederland heeft ervoor gekozen de uitwerking van de plannen op provinciaal niveau te
laten plaatsvinden.

Ik kan me voorstellen dat daar redenen voor zijn aan te voeren. Maar komt het bij een zo’n
ingrijpend en de samenleving dominerend politiek onderwerp niet aan op centrale regie ?

Ik denk aan Rutte. En ik krijg het idee dat er een patroon is.


Aan het aantal bewindslieden dat tijdens Rutte 1-3 is afgetreden.
Het zijn er 15 ! “Minister-president Rutte komt de twijfelachtige eer toe dat in zijn kabinetten de meeste bewindslieden zijn opgestapt”.

Bron. Mens-en-samenleving.info.nu.nl.[1]

Het waren er 9 van de VVD (Wiebes, Bruins, Harbers, Zijlstra. Hennis-Plasschaert,
van de Steur, Opstelten, Teeven en Weekers;
Twee van het CDA: Keijzer, Bijleveld;
Twee van D’66: Kaag en Snel;
Twee van de PvdA: Mansveld en Verdaas.

Er kan ruimschoots een Raad van Elf van worden samengesteld. Muziekje eronder.

Het ontslag gaat ook altijd volgens een vast stramien. Rutte loopt naar de
aftredende bewindspersoon en er volgt een innige ‘hug’.

De persoon stapt op, Rutte blijft zitten.

Wellicht wil Rutte zich niet aan dit (brand-) netelige dossier branden.

Maar misschien zou het weleens tot zijn einde kunnen leiden ?


[1] https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj53-fjwdL4AhVXg_0HHQttD50QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fmens-en-samenleving.infonu.nl%2Fpolitiek%2F164221-afgetreden-bewindslieden-kabinetten-rutte-vanaf-2010.html&usg=AOvVaw1XsZYRDSKR6VDxOMOXbvG2.

Un nouveau terme pour Emmanuel Macron ?

Vorige zondag won hij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zijn uitdaagster Marine le Pen, met 27 % tegen 23 % van de stemmen.
Komende zondag volgt de tweede ronde, tussen de twee.  Als links Macron ‘te rechts’ vindt,
laat zich raden wat ze van de andere kandidaat vinden.
Rest dat Macron in een tweede termijn meer een president van álle Fransen zal moeten worden.
Dat zal hij ook begrijpen.

In Nederland -met betere sociale voorzieningen- wordt nu ook gekeken naar hogere belasting voor de rijken.
Op 24 maart verscheen een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB).
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/24/de-rijkste-mensen-dragen-niet-de-zwaarste-lasten-2-a4104940.
Nieuw is dat álle belastingen zijn meegenomen.
De inkomstenbelasting is hoger voor diegene die meer verdient. Maar als sociale premies, en
BTW en accijnzen worden betrokken, geldt een omgekeerd effect.
De 1 % rijkste mensen betalen weinig belasting, omdat ze relatief vaak een belang hebben in een bedrijf. Belasting op bedrijfswinst is aanzienlijk lager dan de inkomstenbelasting.
Via uitgaven van de overheid vindt alsnog een herverdeling uit. Via inkomensondersteuning,
en uitgaven voor onderwijs en zorg. Maar die is lager dan in eerdere studies naar voren is gekomen.

Dit is in lijn met wat Thomas Piketty beschrijft in zijn beroemde boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ uit 2013 over de groeiende kloof tussen inkomsten uit vermogen en uit arbeid.  

Ik verwacht dat Macron de tweede ronde zal winnen.

Ook een uitdaging is voor Macron in een eventuele tweede termijn zijn belofte om “rendre l’Union moins élitaire”, waarmee hij de Europese Unie bedoelt. Daarvan is in de afgelopen vijf jaar niet veel terecht gekomen.

Foreign and domestic policy of ‘Poetina’. Two corresponding vessels.

The last period in international politics Poetin is in control. He determines
the course of events.
Russian foreign policy has for a very long time been determined by two
developments:

 1. An encirclement complex.

In the thirteenth century Mongolia was a threat from the East.
Former Russia has endured the invasion by Napoleon in the 18e Century.
The West intervened in the civil war following the october 1917 revolution.
The last and most devastating was the invasion by the nazi’s in 1941.
It costed Stalin several weeks before he was over the shock that in spite
of the Molotov- van Ribbentrop pact from 1939 (which contained a.o.
a non-agression pact between the SU and nazi Germany)
the nazi’s initiated operation Barbarossa.
The war, and its massive losses on Soviet side of more than 20 million, knew the decisive turning point in the battle over Stalingrad. In that battle from dec.
1942 to the beginning of 1943 over 2 million Russian soldiers died.
In that time Stalin over and over asked the Western allies to start a
second front. He mistrusted the West. In the supposition that they
waited until the Germans and Russians were so exhausted by the battle,
to expand their influence over Europe.
The argument of the UK and VS that they weren’t prepared enough
to start the invasion before 1944 could not convince him.
Whether it is true or not. Stalingrad was the decisive moment in the
World War 2. The Western focus on ‘the Longest Day’ is perhaps
a bit out of place. Without the immense Russian sacrifice on the Eastfront,
a success on the Western would have been more difficult.
You could make a point that, contrary to Russia that has endured many
invasions on its territory, the British nor the Americans have fallen to that lot.
The Great Patriotic War as the Russians call it, is commemorated every year on the 9th of May, the day of the German capitulation.  
In the light of the deposition of Russian missiles in Cuba that could reach the US that led to the Cuban crisis in 1962, an American ultimatum and the withdrawal of these weapons. It is reasonable that a membership of Ukrain of the NATO is a step too far for Russia.

2. Fear of foreign influence on the Russian society – “foreign agents”

Poetin is very freigthened that Western influence will affect Russia.
Liberalism and its involving free expression of conflicting opinions is the equivalent
of chaos.
Which Poetin want to avoid by all means. Propaganda, fake news, lies,
distortion of facts, oppression and violence.
Because chaos is the loss of control.

The cynism of that reality is that the children of family of the Poetin inner circle
study in that pernicious West. Where “foreign agents” come from.
They deposit their wealth in the West. They invest in football clubs,
real estate etc in that West.

Former NATO chief Jaap de Hoop Scheffer stated in a Dutch radio program
that Poetin is afraid of the EU.
Its economic power and setting of standards, its freedom and democracy.
And the recruiting power that it assumes.

Unrest – as Poetin sees it- in the neighbouring countries of Russia, such as the revolt in Byelorussia and the freedom in the Ukrain is a direct threat for Russia and him.
He fears this will leak to Russia.

The most he fears is the influence of social media, which can spread news in minutes.

How easy is it to name everybody who is a threat in that respect “a foreign agent” ?

Memorial

Memorial is a human rights organisation that a.o. does research on the crimes of Stalin. Beside it kept an open list of policical prisoners such as Navalny.

One of the initiators was Sacharov, the winner of the Nobel Prize for Peace in 1975.
He was honoured in the yearly awarded Sacharov Prize for rights and fundamental freedoms for the human, of the European Parliament.
He was an atomic scientist (sic !) and later became a politician.

This research does not fit in a state that wants to emphasize the glorious history of the nation.

The government did not consider this work subsidy-worthy.
Thus they were forced to accept gifts from abroad.

In 2013 Russian law stated that Memorial should display itself as a
“foreign agent”. It refused. Thus they broke the law.
At the end of 2021 the Russian High Court cancelled Memorial.
Because it broke the rules on ‘foreign agents”.

The cynical way in which Poetin dealt with a raid of the tax inspection
and the prosecution on Memorial, was typical and illustrates the operating
method of the state:
“We are dealing with routine controls of the judiciary. He had
(thus he said reassuring) given explicit instructions to the ombudsman
for human rights to watch closely that there is no question of exaggeration
or excesses” [1].

See. The Statement of the Kremlin that “they are glad that the health situation of Navalny is improving”.       

Levada     

Is an independent opinion-poll center in Russia.

Commissioned by the University of Leiden and the knowledge platform Window on Russia the research institute of Levada did research on the public opinion in Russia about the Dutch people: “It wouldn’t be a bad idea if the Netherlands understood that the government and the people of Russia are different things. And that one shouldn’t take a step in the direction of the government, but seek rapprochement to the people”[2]. Call it grassroots.          

In another reseach by Levada, the Dutch scored as no. 4 on a list of most popular
foreigners Russians like. This contradicts sharply with the image the Kremlin would like to create.
                                        

On the website of Levada, you read at the bottom of the first page the following statement.

“The ANO Levada Center has been included in the registry of non-commercial organisations acting as foreign agents”. This is different than a relevant item in a newspaper. It shows how repression works. The way this organisation is put away and excluded from society reminds more of nazism than the allegations the Kremlin makes to Ukrain.

Levada disagrees with this decision and tries to challenge it in court.  

My thesis is that Poetin’s position isn’t that strong and that he risks abroad in order to stand stronger at home.

The protests against the outcome of the parlementary elections – it seems like a long time ago but is only six months behind us- when Navalny was in prison, ranged from Leningrad and Moscow to Chabarovsk in the East of Siberia [3]. In 2020 there were more protests in Siberia because a popular governor was replaced by a Kremlin-adept.This was something that Poetin had never experienced before.

Protests concerned the high level of prices for food, the corruption, discontent under the youth, and exploitation of natural resources which primarily benefit ‘Moscow’, a consequence of  Poetin’s policy to centralize political and economic power.

On the riots late January in Kazachstan read this article.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/07/kazachstan-wordt-geen-russisch-protectoraat-a4076027.

Poetin miscalculated the reactions and overplayed his hand. And now he is not anymore in control in the international arena.


[1] Leer Poetin een les en prijs Memorial. Laura Starink, NRC 8 april 2013.  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0zsCOn6D2AhWRiqQKHd5UCTAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nrc.nl%2Fnieuws%2F2013%2F04%2F08%2Fleer-poetin-een-les-en-prijs-memorial-1233356-a997318&usg=AOvVaw2zVXV4zVsPStiG9VVUc-qV.

[2] https://www.raamoprusland.nl/actueel/1525-russische-publieke-opinie-nederland-heeft-goed-imago-eventueel-bereid-tot-smartengeld-voor-nabestaanden-mh17. 14 februari 2020.

[3] https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk9MWvoqD2AhVlIMUKHXYJCrQQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2366836&usg=AOvVaw2bfyyORa9nRPqohBdzZsGD.

Ru-xit (‘visie, welke visie’?)

Twee jaar geleden postte ik een artikel op Linkedin over Rutte. De evenwichtskunstenaar.

“De gebeurtenis met Rita Verdonk is me altijd bijgebleven. Mark bleef altijd een gentleman,

ondanks de persoonlijke aanvallen op hem.

Hij won. Hij werd de leider van de VVD. Ik verwees naar een cartoon.

Mark balancerend op een koord, als een acrobaat in het circus. Hij lacht erbij.

Ik bewonder hem. Een staatsman”.

Een jaar geleden postte ik een artikel op Linkedin over de toeslagenaffaire.

“Er zullen nog wel meer koppenge (-Snel) d worden”. Een verwijzing naar

de staatssecretaris Menno Snel.

15 jan. wordt het kabinet demissionair.

Mark Rutte verkondigt de grap in de TK:

“nou kunnen jullie ons niet meer naar huis sturen”.

Kaltstellen.

In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart stuurt Mark Rutte een brief aan álle Nederlanders, gepubliceerd in vele kranten.

Hij treedt op in een spotje van de VVD.

Spreekt hier de partijleider of de mp ?

Rutte gebruikt de coronacrisis als bonus voor de verkiezingen. Hij is toch

‘de leider’ (?). En er wordt geen debat over inhoudelijke thema’s gevoerd.

Kaltstellen.

Op Linkedin postte ik in april een mededeling van Angela Merkel.

Die ging over de Paaslockdown.

Zij had die voorgesteld, waarop een storm van kritiek losbarstte in Duitsland.

Ze biedt excuses aan voor de Paaslockdown.

Ze verklaart:

“Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.

Want uiteindelijk ben ik voor alles verantwoordelijk.

Ik weet dat dit voor extra onzekerheid zorgt (wat precies de regels rondom Pasen zullen zijn). Het spijt me oprecht en ik bied daarom aan alle burgers mijn excuses aan”.

Merkel stopt na drie periodes. Ik dacht: waarom doet Rutte niet wat Merkel doet ?

Dat de sleet er bij hem opzit na drie periodes.

Niet verwachtend wat de ontwikkelingen van de maanden erna zouden zijn.

Macht moet worden geschraagd door autoriteit.

Wanneer die niet meer wordt verleend – het is twee-richtingsverkeer-, dan is het einde verhaal.

Donderdagavond en -nacht 1-2 april was de culminatie van deze Griekse tragedie.

In de nacht van Rutte.

Zó pijnlijk.

VVD sirenen zingen naderhand vanaf de zijkant.

Kaltstellen.

Inmiddels gaat Rutte door.

Maar kan de slager wel zijn eigen vlees keuren ?

Rutte heeft drie kabinetten geleid gedurende 11 jaar.

Als hij zo’n voorstander van meer dualisme was geweest, dan heeft hij daar ruimschoots de kans voor gekregen.

Aan evenwichtskunst en flexibiliteit zijn grenzen.

 • Crises.

Er komen allerlei crises op ons af.

We hebben de corona-, klimaat- en stikstofcrisis.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling),

een intergouvernementele economische denktank waar NL en 36 andere landen lid zijn,

brengt in een rapport op woensdag 16 juni het advies uit dat Nl de coronacrisis moet gebruiken om andere crises als de arbeidsmarkt- en woningcrisis aan te pakken.

De woningmarkt moet goedkoper worden. Het huizentekort is door de coronacrisis nl.

vergroot, en de huizenprijzen stijgen sneller als in de rest van de EU.

Ook adviseert de OESO om de belastingvoordelen voor huiseigenaren af te bouwen.

Zzp’ers en andere flexibele arbeidskrachten zijn extra getroffen door de crisis.

Het is dan ook tijd om de sociale-zekerheidsvoorzieningen en belastingtarieven

gelijk te trekken voor freelancers en vaste krachten die vergelijkbaar werk doen.

We hebben de ongelijkheidscrisis de mede door het falen van het neo-liberalisme is

veroorzaakt.

Tenslotte is er het coronaherstelfonds van de EU.

Nl is het énige land dat nog geen plannen hiervoor heeft ingediend in Europa.

NL (Rutte) valt hier in zijn eigen mes. Rutte stelde in de onderhandelingen

over dit fonds dat lidstaten (Italië, Spanje, Portugal) moesten hervormen om voor

subsidie in aanmerking te komen. Het geld wordt na een tussentijdse toets

in gedeelten uitgekeerd. Er zit 6 miljard voor NL in. Nu beveelt de Europese Commissie aan dat NL hervormingen op de arbeidsmarkt en woningmarkt doorvoert in de lijn van de adviezen van de OESO.

Deze crises vragen oplossingen die meerdere gebieden bestrijken.

 • Het (neo-) liberalisme is failliet

Zeker de extreme vorm zoals in het VK (Grenfell tower) als de VS (Trump).

Maar in ons land zijn sinds ‘Paars’ de mankementen van het liberalisme

aan de oppervlakte gekomen.

 • Zoals het gebrek aan doorzettingsmacht.

Gekrakeel in de met meningen dichtgetimmerde polder.

Politiek is níemand, of íedereen verantwoordelijk.

Bestuurlijk geldt hetzelfde.

Denk bijvoorbeeld eens aan de zaak Humeira, of het meisje Nora, die uiteindelijk voor een zelfgekozen einde koos.

Dan de Duitsers.

Toen die op zoek waren naar de ‘Rambo’ van Duitsland, die zich verstopte

in het Zwarte Woud, zei de minister van de deelstaat Baden-Würtemberg

die hiervoor verantwoordelijk was:

‘wir bleiben dran”. En de volgende dag hadden ze hem gevonden.

 • Een nieuwe bestuurscultuur;
 • “Action, action, action” op de klimaattop in Glasgow.

Tóch voor instandhouding van overheidssteun voor fossiele brandstoffen projecten in andere landen kiezen, en dan ineens is er “een nieuw inzicht” en wordt

tóch voor de motie die dit gaat stoppen, gestemd;

 • “Een nieuw élan”.

We moeten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Van onderop

waar evenmin de christen-democratie als het socialisme de oplossing hebben.

Energie (-collectieven), de Heren Boeren, woning-coöperaties.

Grass-roots waar ook mijn partij VOLT voor is.

Nieuwe vormen.

29 oktober is het record van de duur van een kabinetsformatie verbroken.

Na een formatie die de dag na de verkiezingen op 17 maart begon.

De PvdA en Groen Links werden als coalitiepartner afgewezen, terwijl de ernst

van de crises en het daarvoor benodigde brede draagvlak toch evident

leken. Kaltstellen.

De andere lidstaten van de EU, en China, kunnen een glimlach niet onderdrukken.

Vandaag 10 december komen er berichten over de spoedige vorming van een nieuwe regering.

We hebben als er dadelijk een kabinet komt, nog drie jaar voor de boeg.

Het zal een holder-de-bolder pad worden met waarschijnlijk een

crash ten gevolge.

Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald.

Marc. Stop ermee.

Niemand gelooft je nog.

Ik dank je voor je lange inzet. En het is pijnlijk je donderdagavond en -nacht van 1 op 2 april zo te zien. Maar het is nu tijd voor een ander. Een leider of leidster met visie en een ongeschonden blazoen.

De evenwichtskunstenaar met vele verdiensten voor de polder, vindt zijn achilleshiel.

Ru-xit.

Merkel neemt afscheid: wir werden Sie vermissen

Geprägt door de communistische overheersing in de DDR, opgevoed door een

vader die dominee was in de Christelijk-Hervormde kerk.

Angela Merkel is een vrouw met vast geen uitgebreide garderobe: het ging

haar om de boodschap.

Vanaf 2005 leidde ze Duitsland. De helft van de periode sinds die Wende.

Ze maakte van het herenigd Duitsland een sterk, zelfbewust land,

innig verbonden met (gehecht in) Europa.

Alleen zó kan Duitsland floreren, ingebed in de EU.

Wir schaffen das, zal iedereen zich herinneren. Het leidde tot heftige

tegenstand maar die verstomde.

Ze nam Duitsland én Europa bij de hand, bijvoorbeeld in de

klimaatcrisis.

Ook nu, in haar nadagen, neemt ze het voortouw in de crisis rondom

Wit-Rusland.

Merkel heeft een directe toegang tot Poetin. Omgekeerd wendt hij

zich tot het ‘Bundeskanzleramt’ als hij iets rond Europa wil.

Merkel leefde in de DDR waar Poetin als voormalig KGB-agent

in Oost-Berlijn diende. Ze spreekt vloeiend Russisch.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/20/wie-wil-weten-hoe-merkel-reageert-kijkt-naar-haar-lichaamstaal-a1570483.

In een ontmoeting met scholieren zegt Merkel dat “je altijd compromissen moet

sluiten in het leven”, maar dat je “je uitgangspunten trouw moet blijven”.

Of dat in de nu al legendarische 5 mei-lezing dit jaar van haar voor een Nederlands publiek of op een andere plaats was, kan ik niet meer nagaan.

Merkel gaat nu stoppen.

Twee maanden na verkiezingen voor de Bondsdag is er een ‘stoplicht’ coalitie. Rood voor SPD, oranje voor FDP, en groen voor die Grünen. In slechts 8 weken wisten die partijen tot een regeerakkoord te komen.

De verkiezingen in Nl waren op 17 maart. De beoogde partijen hebben een half

jaar lang plechtig beloofd “dat ze het over de inhoud zouden hebben”.

En er is na acht maanden nog steeds geen akkoord.

Nederland lijkt meer op een stoplicht waarbij het groene licht is uitgeschakeld.

Hoogstwaarschijnlijk wordt SPD-leider Scholz tegen december beëdigd als

bondskanselier.

Merkel, de enige staatsman van Europa.

Hybrid warfare by Loekasjenko – a ‘SWIFT’ and effective response

Belarus is engaged in a hybrid war against the EU.

The director of the The Hague Center of Strategic Studies Rob de Wijk stated this

in Nieuwsuur this week. It is a combination of conventional and irregular methods.

Loekasjenko is playing a power play with people.

He is an undemocratically elected president who terrorizes his own population.

Secondly thousands of migrants are stuck in a no man’s land. A fence prevents them

to pass the border with Poland. Ans when they want to return from the frontier,

they are ill-treated by the Belarus army.

Already 10 people have died.

Thirdly he is trying to divide and create chaos in the EU, by sending the migrants.

At least the last didn’t happen. On the contrary, the EU stands firmly behind Poland

and recent disagreements are transcended.

Hubert Smeets who is an Eastern-Europe expert said in Nieuwsuur (8 nov.)

that Loekasjenko is chief people smuggler.

People smuggling on that scale – > 10.000 people- can only be organised by

financial transactions.

People are brought via the so-called Belarus-route.

From countries in the Middle-East. Travel agencies are engaged. Visa regulations

are eased. They fly with Belavia, the national carrier of Belarus.

Reception in Belarus. Then smugglers help them to transport to and cross the

border with Poland.

Hubert Smeets said that mrs. Tichanovskaja, the Belarus president in exile,

asks for a disconnection of Belarus from SWIFT. This is an international

banking paying system. It stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

This could be an effective way of stopping or in any way impede this massive

people smuggling.

In a later stage, it could be considered if a case could be brought to the

International Court of Justice in The Hague against Loekasjenko.

By reasons of crime against humanity and the unprecedented highjacking

of a civil airplane by the Belarus airforce, in order to arrest a cricital

journalist. Which is also in conflict with all the rules of the ICAO, the UN-organisation

that deals with civil aviation.

Verreken milieuschade in de prijzen: van vrijwilligheid naar regulerende heffingen

Op verzoek van het kabinet onderzoekt het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) hoe Nederland met zijn gebruik van grondstoffen omgaat. Ook het hergebruik van de hoeveelheid afval wordt in de tweejaarlijkse rapportage opgenomen. Recent is het rapport “Integrale Circulaire Economie” verschenen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/21/pbl-verreken-milieuschade-veel-vaker-in-producten-a4028546…

Het mondiale grondstoffengebruik is in de laatste vijftig jaar verdrievoudigd en zal gezien de huidige trends nog eens verdubbelen in de komende decennia, aldus Aldert Hanemaaijer, senior onderzoeker oa. circulaire economie van het PBL.

Een voorbeeld waar Hanemaaijer aan denkt is de beprijzing (dmv een belasting) van het gebruik van fossiele grondstoffen. Die worden nu niet belast, slechts als ze gebruikt worden voor fossiele brandstof. Daarmee vallen milieuvriendelijke alternatieven voor plastic vaak duurder uit omdat aardolie bij de productie van plastic niet belast wordt.

Ik zou zeggen: breidt dit uit naar ándere producten die schadelijk zijn voor het milieu, en tóch goedkoper. Denk aan de bakboter en margarine die overal in de schappen van de supers ligt.

In deze producten zit palmolie. Waarvoor tropisch regenwoud moet wijken voor de palmolieplantages. Ruim 80 % van deze palmolie wordt niet duurzaam geproduceerd.

Sinds 2020 is er een milieuvriendelijk alternatief. Van de Flower Farm. Eat plants, free of palm. Hierin zit een alternatief voor palmolie, shea boter.

Ik smeer en bak deze producten sinds een maand. Een goed idee ! Zo doe je via je portemonnee wat aan het behoud van het tropisch regenwoud.

Alleen…….deze boter en margarine zijn dúúrder als het milieuschadelijkere alternatief. Raar….toch ?

Waarom gaat de overheid hier niet een heffing op leggen ?

Zodat de margarine mét palmolie duurder wordt, want milieuschadelijker als Eat plants.

Nog een voorbeeld: de Calvé pindakaas. “Wie is er niet groot mee geworden ?”. Unilever scheidt in het productieproces de pindaolie (ook wel arachideolie genoemd) van de pinda’s. Die gaan dan in de pindakaas. De arachideolie levert méér op dus daar doet men wat anders mee.

Als vervanging van de arachideolie doet men de goedkopere palmolie in de pindakaas. “Welke tropische boom in het regenwoud is niet geveld door Calvé ?”.

In de biologische winkels kun je terecht voor pindakaas mét arachideolie. Die zit er in een laag bovenop.

Wederom: het milieuschadelijkere alternatief is goedkoper.

Belast de palmolie, zodat de prijs een weerspiegeling vormt van de milieuschade.

In de non-food kunnen we hetzelfde zeggen van de luchtvaart.

Door oude sentimenten wordt er over kerosine, de brandstof van vliegtuigen, geen belasting geheven. De luchtvaart was en is een icoon van de nationale trots, en vliegen moest voor iedereen toegankelijk zijn; ook ‘de gewone man’.

Dit heeft o.a. er in geresulteerd dat er gestunt wordt met prijzen: een ticket op en neer naar Madrid of Turijn kost een paar tientjes.

Zou een prijs die meer overeenkomstig de daadwerkelijke vervuiling is, niet logisch zijn ?

Het aantal vliegtuigpassagiers in de EU is sinds 1993 verdrievoudigd.

De luchtvaart neemt weliswaar iets minder dan 3,5 % van de totale uitstoot voor haar rekening.  Maar van alle sectoren is de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in de luchtvaart het grootst. In de periode 1990-2017: + 130 %[1].

Bij ander vervoer ligt dat percentage rond de 30 %.

In andere sectoren daarentegen treden reducties op (landbouw, energie).

Het klimaatakkoord dat is gesloten met maatschappelijke partijen, is nu al aan verandering onderhevig omdat de doelen achterhaald zijn.

De Klimaatwet van 2019 stelde NL ten doel in 2030 49% minder uitstoot tov. 1990 te realiseren. De Europese Green Deal stelde eerst als doel 40 % minder CO2 in 2030. Brussel heeft dat nu aangescherpt tot 55 % reductie van broeikasgassen in 2030.

De luchtvaart is een beetje een heilig huisje. Maar misschien zijn de stuntprijzen een relikwie van de 20e eeuw. We leven nu in de 21e eeuw.

Er zijn verschillende manieren bedacht om die uitstoot te compenseren.

Het emissiehandelssysteem van de EU bijvoorbeeld en het planten van bomen.

Is dat niet het paard achter de wagen spannen ?

Veel beter zou het zijn om de uitstoot te belasten

Nu is de luchtvaart ook in coronacrisis. Ik stel me voor dat de sector er niet op zal staan te wachten dat er, als er weer meer gevlogen mag worden, dit soort maatregelen worden genomen.

Maar alle crises staan met elkaar in verband. Misschien is het wel zo dat als er minder gevlogen wordt (= beter voor het klimaat) de coronacrisis ook in positieve zin beïnvloed wordt. En de uitstoot van stikstof wordt verminderd. Win-win situatie.

De taak aan de overheid, lijkt me, om hier duiding aan te geven.  

Wat kunt u doen ?

U kunt nu in ieder geval kiezen voor het milieuvriendelijke alternatief voor de boter en de pindakaas. Kies met de portemonnee.

En het zou mooi zijn als we de overheid in beweging kunnen krijgen om logische en concrete stappen te zetten.

En naarmate méér mensen het milieuvriendelijke alternatief kiezen, kan de prijs ook omlaag.


[1] Bron: Uitstoot van vliegtuigen en schepen: feiten en cijfers (infografiek). www.europarl.europa.eu.

Waarom ik op VOLT ga stemmen

De media zijn verrast over de peilingen die voorspellen dat Volt misschien wel 3 zetels gaat halen.

Laat ik zeggen dat ik verrast ben dat zij verrast zijn, en misschien ook niet. Het zegt meer over de media.

In het Eindhovens Dagblad van 10 mei 2019 stond een interview met Laurens Dassen. Voorzitter van Volt Nederland.

De kop van het artikel was: Kempisch geluid vóór Europa. Dat is nieuws.

Afgelopen week heb ik gereageerd op een artikel in de NRC. Getiteld. Volt stemmen kan ook strategisch zijn. Floor Rusman, 10 maart.

Hieronder de reactie.

VOLT is niet zo maar een nieuwe partij. Een kennis van me zei: och die kleine partijtjes, dat zet toch geen zoden aan de dijk met een zetel. Ik zie dat VOLT de spelregels zal gaan veranderen. Die van nationale politiek. Allerlei vraagstukken stagneren in een oplossing door het nationale denken. Vb een euro zónder één fiscaal beleid. Open grenzen zonder één gezamenlijk asielbeleid. Dat zal met VOLT gaan veranderen. Ook is het zo dat de regeringsleiders in Brussel in de Raad van Ministers iets zeggen, en thuis in de hoofdsteden voor het nationale publiek iets anders. Want bang om stemmen te verliezen. Die spagaat zal gaan veranderen. Ook is het raar dat je bij de Europese verkiezingen alleen op een landgenoot kan stemmen. Dat ligt politiek nogal moeilijk. Een pan-Europese partij kan dat ondervangen. Rest me nog te zeggen dat VOLT van ónderop werkt. Net zoals Urgenda en de energie-collectieven die overal uit de grond schieten. Ik voel mezelf al lang Europeaan in de eerste plaats, dan pas Nederlander. Grenzen zijn bedacht, artificieel. Er is meer dat ons verbindt dan scheidt in Europa. En in de diversiteit schuilt ook onze kracht. Ik heb even getwijfeld misschien Ploumen. Maar het artikel van Mathieu Segers maakte daaraan een einde. Mijn stem hebben ze.