Nederland, spring over je eigen schaduw, nét als Duitsland

De komende week (-eind) worden belangrijk voor Europa. Immers op Duitsland ‘drukt’ de last om een beslissing te nemen over ‘offensieve’ wapen leveranties aan Oekraïne. D.i. in de vorm van Leopard-2 tanks.

Dat is generlei eenvoudig voor dat land. Ons buurland. Ze dragen de last van twee Wereldoorlogen, en willen absoluut geen ‘Alleingang’ in deze beslissing.

Het gaat dan niet alleen om Duitse leveranties maar óók van andere Europese landen als Polen. De Duitsers hebben nl.
de voorwaarde bij hun leveringen aan die landen gesteld dat Dld voor inzet van die tanks toestemming moet geven.

De tanks zijn een onmisbaar onderdeel van de Oekraïnse verdedigingstrategie om de Russen uit hun land te verdrijven.
Momenteel verkeert de strijd is een soort impasse, waarin beide partijen zich ingraven en Rusland met een granatentapijt de verdediging murw hoopt te beuken.

Duitsland wil steun van de VS, en Europese partners om deze beslissing te nemen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen zaterdag besloten 14 Challenger-2 tanks aan Oekraïne te leveren, de meest moderne tank die het land bezit. Een belangrijke stap.

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/12/wie-wil-onderhandelen-is-dienstbaar-aan-poetin-a4153990.

Hubert Smeets haalt in dit opinie-artikel in de NRC (12-1) de Nederlandse hypocrisie aan. Wél willen ‘leunen’ op de
transatlantische solidariteit, maar niet de lasten willen dragen.

De morele ridder willen spelen.

Wie herinnert zich begin tachtiger jaren van de vorige eeuw ? Er was een aanslag op een asielzoekerscentrum in Duitsland. Meer dan een miljoen kaarten werden verstuurd met de tekst “wir sind böse”. Nu hebben de PVV en FvD,
soortgelijke rechts-radicale partijen in Nederland, een vertegenwoordiging in het parlement (Tweede Kamer) van 25 (!) zetels op een totaal van 150. 16,6 %. De AfD heeft in de Duitse Bondsdag 83 zetels op een totaal van 736. Een kleine 9 %.

Europa als waardengemeenschap

Er ‘raast’ een spoor van populistisch en/of autocratisch geweld door de wereld.
Van oost -China en verderop in Azië (Birma, de behandeling van Yezidi’s in India, Iran, Israël)- tot west (in Latijns-Amerika Brazilië), de VS, het VK, tot Rusland vs Oekraïne.

Al dit geweld is de EU bespaard gebleven. Hoe komt dit zo ? Ik denk omdat een verenigd Europa ertoe in staat
is gebleken een markteconomie met bescherming van de meest kwetsbaren op te richten. Een sociale markteconomie.

Daarnáást staat Europa voor waarden als democratie, scheiding der machten, mensenrechten en een vrije pers.
Elk jaar wordt de Sacharov-prijs uitgereikt voor rechten en fundamentele vrijheden van de mens door het Europees Parlement. Afgelopen jaar ontving het dappere Oekraïense volk deze prijs.

De Nederlandse positie

  1. asielbeleid.

– Géén land profiteert zóveel van de open interne grenzen van de gemeenschappelijke markt als NL. Dan ligt het voor de hand dat landen dan ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de externe buitengrens. Niets van dat alles voor NL. Dat zoeken de landen die daar het meest last van hebben, Italië, Griekenland en Spanje, zélf maar uit.

– Recentelijk is de ‘nareisbeperking’, die inhoudt dat ‘statushouders’, ic vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die hier mogen blijven, hun gezinsleden pas hier naartoe mogen laten overkomen als ze een woning hebben gevonden, door de rechter afgewezen Als dat na 15 maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, mochten ze hen laten overkomen.

Dit maakte het de Nederlandse overheid mogelijk de asielinstroom te beperken.

De rechter heeft echter geoordeeld dat de nareisbeperking in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

2. Stikstofbeleid.

Relatief gezien wordt er in Nederland het meeste stikstof van de hele Unie uitgestoten. Dat komt voor een groot deel door de intensieve landbouw. Verder de industrie en het vervoer. NL is een klein land waar op elke vierkante kilometer
beslag wordt gelegd. Stikstof is schadelijk voor de natuur, het verzuurt deze.

Europa heeft in het kader van Natura-2000 een aantal natuurgebieden in NL aangewezen die in stand moeten blijven. Ondanks een uitspraak van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State voldoet NL nog steeds niet aan de Habitat-richtlijn die voortvloeit uit Natura-2000.

Ook bij de totstandkoming van het corona-herstelfonds lag NL dwars. Bekend is de ‘Chopin-biografie’ waarmee Rutte het overleg tussen de regeringsleiders inging. Tot grote ergernis van oa. Merkel. Oók hier gaat het om solidariteit. Nederland was het laatste land dat plannen in Brussel indiende.

Broederschap met een broederland

In de jaren tachtig was er een programma op de (toen nog West-) Duitse tv, ZDF of ARD, over het nazi-verleden. Ik vond het indrukwekkend, hoe de Duitsers in de spiegel keken. ‘Ein verbrecherisches Regime’ werd het genoemd, herinner ik me.

Oorlog vernietigt niet alleen mensenlevens en materie, gebouwen etc. Het verwoest ook de zielen van mensen, over meerdere generaties. Dat zal met Oekraïne ook zo zijn.

Nederland heeft er langer over gedaan om een duistere geschiedenis, die nog niet eens oorlog maar ‘politionele actie’ werd genoemd, onder ogen te komen.

En tóch, en misschien juist daarom, heeft de regering Scholl grote moeite om haar positie tov de daden van Poetin cs te bepalen. Je zou toch kunnen stellen dat Poetins bewind ‘ein verbrecherisches Regime’ is. Maar het is aan het schuiven.

Zeitenwende

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het afscheid van Duitsland van haar decennia aangehouden pacifisme.

Er werd voor een record bedrag van 100 miljard (!) euro aan investeringen in defensie in het vooruitzicht gesteld. Wapenleveranties worden aan Oekraïne uitgevoerd. Er kwam meer oog voor de Oost-Europese landen. De Duitse regering laat haar voorzichtigheid jegens hen, zij hebben ook onder de gruweldaden door de nazi’s geleden, langzaam varen.

Uit mijn jeugd weet ik nog dat wij naar de wintersport door Duitsland reden. We gingen naar Zwitserland. Verder gingen we daar ook nooit op vakantie. Maar ja, mijn vader kwam uit Rotterdam. Hij weigerde op zijn werk voor Philips met internationale contacten van vb Siemens Duits te praten. Engels. Dat veranderde in een emotionele ontmoeting met
een Bayern. Die liep met één been mank. Hij werd een vriend.

Eind 2021 ben ik lid geworden van VOLT. Een pan-Europese partij die naar een federaal Europa streeft. Met naast algemene principes landelijk verschillende beleidsinvulling. Decentraal waar kán, supranationaal waar moet. Precies zoals de EU functioneert volgens het subsidiariteitsbeginsel. Ze treedt pas op wanneer dat doeltreffender is dan een maatregel op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau.

De reden was: op een kennismakingsavond vertelde me een dame dat Volt-ers uit NL de Duitse ‘zuster-partijgenoten’ ging helpen bij hún campagne voor de Bondsdagverkiezingen. Omgekeerd komen Volti’s uit Dld híer helpen voor onze gemeenteraadsverkiezingen. Ik zei toen: nu weet ik dat ik lid word.

Dat ziet er zó uit.

Twee Duitse Volti’s, voor het Eindhovense Stadhuis, aan het campagne-voeren. In de oorlog heette het de ‘Ortskommandatur’.

Béter kan de vereniging van Europa niet verbeeld worden.

Ik hoop dat de Nederlandse regering zich nu achter Duitsland stelt en hen steunt.
Nederland zou óók tanks naar Oekraïne kunnen sturen.

Oh nee die hebben we niet meer. We ‘leasen’ 12 Leopards-2 van Duitsland.
Misschien krijgen wij ook toestemming…..


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s